WFOŚiGWKoło Łowieckie „Jaworz” w Limanowej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Regionu” włączyło się aktywnie w działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej oraz wdrożenia postaw proekologicznych. W ramach projektu pn. Dbam o czyste powietrze członkowie koła z dużym zaangażowaniem wygłosili prelekcje dla ponad 300 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa. Łącznie w ramach projektu wygłoszono 15 prelekcji w których udział wzięło ponad 800 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu limanowskiego.

WFOŚiGWDzieci z dużym zainteresowaniem słuchały wykładów na temat otaczającego ich świata przyrody, roli myśliwego w łowisku oraz zasad zachowania w lesie. Niejednokrotnie były to dla nich informacje całkowicie nowe. Spotkania były także okazją na przekazanie wiadomości na temat pracy oraz obowiązków jakie spoczywają na myśliwych. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziano upominki w postaci zeszytów edukacyjnych oraz kolorowanek o tematyce łowieckiej.

Wygłoszone prelekcje pozwoliły na:
- przekazanie wiedzy na temat roli myśliwego w łowisku;
- przedstawienie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw;
- uświadomienie, że za stan jakości lasu i powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek.

WFOŚiGWProjekt „Dbam o czyste powietrze” został zrealizowany w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie
Celem projektu było:

  • podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska
  • pobudzenie do aktywnego działania w zakresie dbania o otaczające środowisko
  • zmiana złych nawyków oraz wzbudzenie motywacji do ich poprawy poprzez wywołanie określonych emocji u wszystkich odbiorców
  • wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę środowiska i powietrza
  • WFOŚiGWbudowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń na nasze zdrowie i otoczenie, zawartych w powietrzu jakim oddychamy
  • uświadomienie, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób
  • wzmocnienie umiejętności poznawania swojego otoczenia, wpływu na nie i na zachowanie obywateli oraz kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji, zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji
WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW
WFOŚiGW    

MD