Polowanie>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

   W dniach 20-21.02.2016 r. myśliwi z terenu powiatu limanowskiego pozyskali 48 lisów. Polowanie odbyło się w ramach I Powiatowego Polowania na Drapieżniki, w którym uczestniczyło 200 myśliwych z 12 kół. Gospodarzem było limanowskie Koło Łowieckie „Jaworz”.
   Celem organizowanego po raz pierwszy wydarzenia było przede wszystkim zmniejszenie populacji lisów w regionie a co za tym idzie ochrona zwierzyny drobnej przed drapieżnikami. Wpisuje się ono w działania które prowadzą myśliwi z naszego powiatu i okręgu mające na celu redukcję drapieżników i zachowanie ginących gatunków chociażby takich jak głuszec. Tego typu akcje przynoszą jak najbardziej zamierzone efekty co, jako członkowie koła łowieckiego Jaworz możemy potwierdzić obserwacjami z własnego podwórka. Prowadzony bowiem przez nas program reintrodukcji zająca na naszych terenach, który był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Limanowej przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, bowiem pogłowie zająca na niektórych terenach wróciło do stanu z przed kilkudziesięciu lat, kiedy limanowszczyzna słynęła z dużej ilości tej zwierzyny. Sukces ten został osiągnięty dzięki olbrzymiemu wysiłkowi naszych myśliwych.


   Polowanie zostało zorganizowane przy wsparciu ZO PZŁ w Nowym Sączu, Starostwu Powiatowemu w Limanowej oraz lokalnych firm dzięki którym mogliśmy ufundować cenne nagrody w klasyfikacji indywidualnej.  Polowanie zostało zakończone uroczystym pokotem na strzelnicy sportowej w którym wzięli udział przedstawiciel Naczelnej Rady Łowieckiej kol. Roman Graj, przewodniczący ORŁ kol. Tadeusz Kubacki, Łowczy Okręgowy kol. Bogusław Rataj, Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała oraz Nadleśniczy Jan Legutko.

   Zgodnie z przyjętym regulaminem prowadzona była klasyfikacja kół łowieckich i indywidualna.

   Na pokocie ułożono 49 lisów(28 liszek i 21 psów). Wyniki:

   Zespołowo:

I miejsce- Kolo Łowieckie „Szarak” w Jodłowniku -14 lisów
II miejsce- Koło Łowieckie „Hubert” w Tymbarku -13 lisów
III miejsce- Koło Łowieckie „”Jaworz” w Limanowej-9 lisów

   Indywidualnie:

I miejsce Stanisław Trzupek - 9 lisów- Koło Łowieckie „Jaworz w Limanowej,
II miejsce Waldemar Lizak- 5 lisów- Koło Łowieckie „Szarak” w Jodłowniku
III miejsce Mirosław Zelek- 4 lisy (4 liszki) Koło Łowieckie „Szałas” w Ujanowicach,
IV miejsce Robert Chalcarz -4 lisy(1 liszka) Koło Łowieckie  „Hubert „w Tymbarku

   Po rozdaniu nagród i zakończeniu uroczystego pokotu wszyscy myśliwi zostali zaproszeni przez organizatora na biesiadę myśliwską w trakcie której można było się wymienić doświadczeniami.

   Pomimo niesprzyjającej pogody uczestnicy polowania nie kryli swojego zadowolenia z organizacji tego typu imprezy. Wszyscy mają nadzieję że co roku tego typu działania będą kontynuowane, czym kolejny raz udowodnimy że zależy nam na zachowaniu bioróżnorodności gatunków w naszym regionie i w odróżnieniu od pseudoekologów którzy ograniczają się tylko do krytyki (bo ona nic nie kosztuje) możemy się poszczycić konkretnymi sukcesami.


Zobacz również: http://www.pzlownowysacz.pl/informacje/aktualnosci/481-i-powiatowe-polowanie-na-drapiezniki-w-limanowej