Szkolenie i egzamin na selekcjonerskie uprawnienia łowieckie w 2015r. Pełny plan szkolenia oraz warunki zdania egzaminu.