2015 rok jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym w Polskim Związku Łowieckim. Zgodnie z komunikatem nr 1/2015 PZŁ w Warszawie, wygasają wszystkie dotychczasowe kadencje organów Zrzeszenia.

W związku z powyższym w dniu 18.04.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Jaworz”, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności Koła i wykonania budżetu za rok ubiegły oraz udzielono absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.

Ważnym zadaniem Wlanego Zgromadzenia było przeprowadzenie wyborów nowego składu Zarządu Koła na kadencję 2015/2020, wybór komisji rewizyjnej oraz wybór delegatów na okręgowy zjazd PZŁ.

 

Skład nowego Zarządu Koła Łowieckiego „Jaworz” na lata 2015/2020:

Maciej Szkarłat – Przewodniczący Zarządu Koła

Janusz Trzupek – Łowczy Zarządu Koła

Mirosław Włodarczyk – Gospodarz Łowisk

Kazimierz Włodarczyk – Skarbnik Koła

Andrzej Szkarłat – Sekretarz Koła

Grzegorz Michura – Członek Zarządu

Stanisław Trzupek – Gospodarz Domku Myśliwskiego

Skład komisji rewizyjnej na lata 2015/2020

Andrzej Sukiennik

Józef Młynarczyk

Darek Janiczek

Delegaci na okręgowy zjazd PZŁ w roku wyborczym 2015

Janusz Trzupek

Kazimierz Włodarczyk

                                                                                                                                                                            W.P.